Skip to content

WiNG Express Management

Jeśli Twoja firma działa w segmencie MŚP, wiele jej potrzeb w zakresie sieci bezprzewodowych pokrywa
się z potrzebami dużych korporacji. Twoi pracownicy potrzebują takiej samej wysokowydajnej łączności
bezprzewodowej LAN (WLAN) klasy korporacyjnej — sieci WLAN, która o każdej porze dnia i nocy oferuje
niezawodne działanie, automatyczną naprawę usterek i szybkości porównywalne z łącznością przewodową,
wymagane w celu uzyskania maksymalnej efektywności i stuprocentowego bezpieczeństwa